vr 17 mei - zo 19 mei

aanvang: 17:00 u - tot: 14:00 u

Duur: 2 dagen

Sherpa/Herberg training

Systemisch werk (familieopstellingen)
Met als bijzondere toevoeging “Marlies als spiritueel ziener en genezer”.
Op stap naar eenheid met jezelf en je directe omgeving!

Wat is systemisch?
Veel problemen waar we in het hier en nu tegen aanlopen hebben hun oorsprong in onze jeugd. Familieopstellingen is een uitermate geschikte methode om op een snelle effectieve manier inzicht te krijgen in wat de oorzaak is van onze problemen in het nu. Ons leven kent van jongs af aan veel systemen, zoals familie, organisatie, school, vriendengroepen enz..
De regels en wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld. Het wordt steeds duidelijker dat veel persoonlijke problemen een systemische oorzaak hebben. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen binnen een systeem zichtbaar te maken en deelnemers uit te nodigen een andere positie in te nemen in het systeem, waardoor mensen en systeem gezonder kunnen functioneren! Het kan goed zijn dat jij binnen jouw familie op een plek terecht bent gekomen, die systemisch niet de jouwe is.
Dit geeft onbewust een gevoel van tekort komen, je te verantwoordelijk voelen, onrust, altijd het idee te hebben dat er iets niet klopt of dat je ergens naar toe gezogen wordt binnen het systeem waar je niet wilt zijn.

Naast het systeem opstellen, kun je ook een thema opstellen, dat voor jou op dat moment erg leeft. Bijv., verlangen, werk, doel, relaties.

Hoe werkt een opstelling?
Deelnemers aan een opstelling zijn geen familieleden van elkaar. Wel worden zij binnen de opstelling “representanten” ofwel “plaatsvervangers” van familieleden die door de hulpvrager in de ruimte worden opgesteld.

Elke deelnemer stelt naar aanleiding van zijn eigen vragen zijn familieleden op. Vervolgens zal het proces dat ontstaat leiden tot een diepgaande ervaring, zowel voor degene die de hulpvraag stelt als door degenen die de familieleden representeren. Het meewerken aan een opstelling van een ander, is tevens een diepgaande ervaring waarin ook inzichten op eigen levensvragen verkregen kunnen worden. De inzichten die je krijgt gedurende een opstelling kunnen tot grote positieve veranderingen leiden en ervoor zorgen dat steeds terugkerende knelpunten worden opgelost, verhoudingen zich verbeteren en je meer instaat stellen om eigen verantwoordelijkheid te kunnen en durven nemen. De inzichten en technieken die je krijgt, kun je zowel privé als op het werk toepassen.

Extra:
Marlies Pastoor zal tijdens de opstellingen aanwezig zijn. Zijn kan het hele proces ondersteunen en gaat er op energetisch niveau mee aan het werk. Het kan zijn dat ze pijnen afvoert of geneest, zodat er weer ruimte komt om vrijer de toekomst in te kunnen. Wij zijn uniek in deze combinatie!

Doel van de dag/ weekend is:

Je krijgt inzicht in jouw systeem en de patronen daarbinnen. Waardoor kun jij niet vrijuit leven?
Het herkennen van de oorsprong van knelpunten en ze kunnen oplossen.
Je eigen plek innemen.
De verantwoordelijkheid dragen die bij jou hoort en kunnen laten dat wat van een ander is.
Doelen verwezenlijken, gelukkig zijn, het roer weer in eigen hand nemen, jezelf bevrijden.
Autonoom worden binnen relaties.
Opzet: Je bent het hele weekend welkom of alleen de zaterdag (dag van de opstellingen).
Je kunt je aanmelden met een vraag of als representant, het aantal vragen die ingebracht kunnen worden is beperkt.

Doelgroep: voor iedereen met of zonder vraag.

Programma:
De opstellingen vinden plaats op zaterdag start 11 uur tot ongeveer 17.30 uur. We hebben echter optioneel een verdiepend weekend programma. Vrijdag invliegdag vanaf 17.00 uur. Zaterdag morgen meditatie en opstellingen, zondag verdieping. start met meditaite op thema en voor iedereen een systemsiche verdieping op dat thema.

Locatie: Herberg het Klooster, Damsterweg 8, 9977RH Kloosterburen.

Kosten:
A: € 55,00 Alleen de zaterdag van 11 tot 17.30 is inclusief lunch. Optie diner 22,50
B: €115,00 Aankomst vrijdag, vertrek zaterdag na de opstellingen. Optie diner 22,50
C: €159,50 Aankomst zaterdag, opstellingen en zondag de verdieping op het thema
D: €220,00 Aankomst vrijdag vertrek zondag gebruik van gehele pakket.
E: Certificaathouder betalen 4 strippen voor het hele weekend

Inbrengen van een vraag extra kosten €110 euro (3 mensen per weekend).

Opgave en Informatie:
E-mail info@sherpa-trainingen.nl of info@herberghetklooster.nl
Of bellen naar Inge Schultze 06-481 71 726